Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Film
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio/internet
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV

Alarmer

Bilder 2024
Bilder 2023
Bilder 2022
Bilder 2021
Bilder 2020
Bilder 2019
Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

GCP

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
    slutt }

Magnetometerdataene er ikke absoluttverdier. Det er bare verdier fra sist sensoren ble nullet ut. Derfor er det bare differansen mellom to verdier som kan brukes.

De gamle magnetometer data er nå lagt inn. Dermed ligger det også magnetometerdata fra 21 August 1998 til 29 Januar 2001. I denne perioden kunne ikke systemet registrere pulsasjoner, og tiden for maks og min verdi er satt til nærmeste hele time. Du får fram grafen kun ved valg av dag eller uke i den perioden. - Den nye maskinen ble satt i drift den 11 Juni 2002. Dermed mangler det data fra magnetometeret fra 29 Januar 2001 til 11 Juni 2002.

Andre magnetometre:
ref: Tromsø Geophysical Observatory:

Dombås
Bergen
Rørvik
Leksnes

Lufttrykksensoren er meget gammel, og den er ikke kalibret. Man kan dermed ikke bruke absoluttverdien som denne sensoren gir. Ny lufttrykksensor står på ønskelisten.

Hessdalen AMS - Værstasjon

Som bruker kan du velge ønsket startdato og deretter ønsket periode frem i tid. I tillegg må type data velges. Etter å ha trykket "Submit" vil en graf over aktuelle data vises.

Merk: Periode Måned og År gir en graf for aktuell måned eller år uavhengig av startdato.

Det finnes data fra 14. Juni 2002, da var alle sensorene ferdig installert i Hessdalen AMS. Magnetometeret var ogsåå;åi drift fra 21 August 1998 til 29 Januar 2001, så der finnes det data fra den perioden også.

Hessdalen AMS ble tatt ned 7.November 2003 på grunn av feil. De gamle data finnes tilgjengelig her.
#!/usr/bin/perl -w ################################################################################################### # SENSOR_FORM.CGI # # Norsk side # Enkelt Perl-skript som genererer et HTML-dokument best�ende av diverse forms for v�rstasjonsensorene. # I formene f�r brukeren flere valg om hva han/hun �nsker � se av data i et grafplott. # # Subrutiner: # - dag => Lager en med dager. # - maaned => Lager en med m�neder. # - aar => Lager en med �r. # - sub_radio_period_data => Radiobuttons og checkbokser for henholdsvis intervaller og type data. # ################################################################################################### use CGI ":standard"; use strict; print ("Content-type: text/html\n\n"); my $i; print <<"htmlStartOption";
airPressureEnd print << "windSpeedStart"; windSpeedEnd print << "magnetometerStart"; magnetometerEnd print << "magnetometerStart"; magnetometerEnd print << "End";
"; &sub_radio_period_data( 0 ); print << "temperatureEnd";
- Temperatur -
Fra dato: htmlStartOption &maaned(); &dag(); &aar(); print "
Periode: Type data ( en eller flere ):
temperatureEnd print << "airPressureStart";
\n \n \n \n \n \n \n"; &sub_radio_period_data( 0 ); print << "airPressureEnd";
- Lufttrykk -
Fra dato: airPressureStart &maaned(); &dag(); &aar(); print "
Periode:Type data ( en eller flere ):
\n \n \n \n \n \n \n"; &sub_radio_period_data( 1 ); print << "windSpeedEnd";
- Vindhastighet - med retning -
Fra dato: windSpeedStart &maaned(); &dag(); &aar(); print "
Periode:Type data ( en eller flere ):
\n \n \n \n \n \n \n"; &sub_radio_period_data( 2 ); print << "magnetometerEnd";
- Fluxgate Magnetometer -
Fra dato: magnetometerStart &maaned(); &dag(); &aar(); print "
Periode:Type data ( en eller flere ):
\n \n \n \n \n \n \n"; &sub_radio_period_data( 2 ); print << "magnetometerEnd";
- Vector Magnetometer FVM-400 -
Fra dato: magnetometerStart &maaned(); &dag(); &aar(); print "
Periode:Type data ( en eller flere ):
End sub dag{ print"\n"; } sub maaned{ print << "htmlMonthStop"; htmlMonthStop } sub aar{ print "\n"; } sub sub_radio_period_data{ my ( $status ) = @_; print << "subSlutt";

24 timer
Uke
M�ned
�r
Minimum
Maksimum
Gjennomsnitt
subSlutt if ( $status == 1 ){ print "Gust
\n Flytende10min
\n"; } if( $status == 2 ){ print "X
\n Y
\n Z"; } print << "slutt";

Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 28 December 2019 22:19:33.

eng-flagg