Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Filmer
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio/internet
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV
Alarmer

Bilder 2024
Bilder 2023
Bilder 2022
Bilder 2021
Bilder 2020
Bilder 2019
Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

GCP

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
   
Project Hessdalen

 


Hessdalen er en liten dal i Norge, ca.12 mil syd for Trondheim. I desember 1981 begynte innbyggerne å se merkelige lysfenomener, ofte beskrevet som lysende store kuler, som beveget seg rundt nede i dalen. Fram til slutten av 1984 ble flere hundre observasjoner ble gjort i dalen. På det meste var det opp til 20 observasjoner i uka. Dette ble etterhvert kjent blant folk, og mange reiste til Hessdalen og fikk se fenomenet selv.

Project Hessdalen ble dannet sommeren 1983. En feltaksjon ble gjennomført fra 21. januar til 26. februar 1984. 53 visuelle observasjoner, og flere instrumentavlesninger ble gjort i løpet av den feltaksjonen. Du kan lese mer om det i den tekniske hovedrapporten. Det ble også gjennomført en feltaksjon vinteren 1985, men da ble det ingen visuelle observasjoner i den perioden instrumentene var tilstede.

Fortsatt gjøres det observasjoner i Hessdalen, men antallet er nå ca. 20 i året. En automatisk målestasjon ble satt opp i Hessdalen i august 1998. Data og alarm-bilder fra den målestasjon blir sendt til denne web.

Hva skal dette "fenomenet" kalles?
"Earthlight" ? (Jordlys), "Min-min light"?, "Ukjent lysfenomen"? - Vi har valgt å kalle det "Hessdalsfenomenet".

Hvorfor er det viktig å finne løsningen på dette fenomenet?
Det er flere svar på dette spørsmålet:

  • Da fortsatt ingen har funnet svaret på hva fenomenet er, vil svaret sannsynligvis gi oss ny viten om vår verden. .. (og en mer viten om vår verden vil kunne gi oss et bedre grunnlag til å bedre forstå konsekvensene av våre handlinger mot vår verden ("naturen")).
  • Vi vet det er mye (lys) energi i dette fenomenet. Kan studiet av dette lede oss til en ny ren energikilde?
  • Dagens mysterium kan bli morgendagens teknologi.
  • Det vil bli lettere for personer å fortelle andre om sine opplevelser. En større åpenhet om slike fenomener, og andre "ukjente" fenomener, vil kunne gjøre det lettere å starte forskning på disse områdene. Det vil igjen kunne gi en bedre insikt om vår verden.


Bli med i vår Discord Server

Eier:

Samarbeidspartnere:

kommunevapen    


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 21 May 2023 14:18:47.

eng-flagg