Det kan ta opptil 1 minutt for animasjonen til å laste!

Unity WebGL Player | Bachelor

Fullscreen
FullskjermⒸ Copyright BO18-g28 - Ved HiØ, Halden 2018

Kontroller

W / ↑ - Fly framover

A / ← - Se til venstre

S / ↓ - Fly bakover

D / → - Se til høyre

SHIFT - Fly nedover

Space - Fly oppover