Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Film
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio/internet
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV

Alarmer

Bilder 2024
Bilder 2023
Bilder 2022
Bilder 2021
Bilder 2020
Bilder 2019
Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

GCP

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
   
kommunevapen Holtålen kommune.

Tlf.:7241 7600      e-post: [email protected]
Ordfører: Arve Hitterdal      Kommunedirektør: Marius Jermstad

Areal: Totalt: 1.225 km2,      Dyrka mark: 17 km2 (1,4%),
Produktiv skog: 137 km2 (11,2%),      Fjell etc. : 1.046 km2 (85,3%),
Sentrale innsjøer 22 km2 (1,8%)


kommune-kart Hessdalen ligger i Holtålen kommune som består av hovedbygdene Ålen, som er kommunesenteret , og Haltdalen. I tillegg kommer fjellgrendene Aunegrenda og Hessdalen. Hoveddalføret er formet av elva Gaula. Hessdalen ligger ca. 10 km fra sentrum i Ålen.

Holtålen er en kommune der storslått natur omgir de ca. 1.970 innbyggerne. Områdene byr på rike natur- og kulturopplevelser, jakt og fiske. Dyrelivet er mangfoldig med blant annet elg, tam- og villrein og rådyr . Det er fine muligheter for lakse- og ørretfiske i Gaula. I kommunen finnes også flere gode fiskevann.

Multe Reinsdyr

Vinterstid er bygdene snødekt med fine forhold for skigåing i frisk, ren luft. Et alpinanlegg finnes nær Ålen sentrum..

Selv om kommunen er en liten fjellbygd så er det bare 35 km til den historiske gamle bergstaden Røros. Her er det flyforbindelse med Oslo. Det er ca. 120 km til nærmeste by, Trondheim hvor det er kontinuerlige flyavganger. Bilutleie finnes ved begge flyplassene.

Gjennom kommunen går fylkesvei 30 parallelt med jernbanen. For biltrafikken fra Trondheim følges E6 sørover. Ved Støren tar man av fylkesvei 30 og følger videre skilting mot Røros.

Det går buss fra både Røros og Trondheim til Holtålen. Tog kan også benyttes fra Trondheim eller Oslo over Røros.

Overnatting

Gruvehistorikk
I kommunen finnes mye av interesse utenom Hessdals-fenomenet. Holtålen har bl.a en lang historie innen malmutvinning, særlig for jern og kobber. Den siste gruven, Killingdal, ble lagt ned i 1986. Gruve

Det finnes flere severdigheter gruvetiden. F.eks Eidet smeltehytte, Leset smeltehytte, Killingdal gruver og flere jernvinneanlegg. Det finnes foreløpig ingen fast guidetjeneste for disse stedene, men det eksisterer informasjonsmateriell som kan hentes, og besøk kan gjøres på egenhånd.

Eidet bru.
Ved Eafossen er en fredet stenbru som ble ferdigbygd i 1853. Det finnes bare to slike bruer her i landet.

Ea-fossen
Her lå en kvern som ble bygd lenge før 1800-, den sto enda i 1882. Tre store kvernsteiner ligger her og minner om våre forfedres levemåte. Steinene er hugget ut med håndmakt. Ved Ea-fossen lå også Dragås smeltehytte, som tilhørte Røros Kobberverk. Her druknet mor til An-Magritt i Nattens Brød seg, etter å ha stått i gapestokk ved kirken i Ålen. Modellen til Cornelia smeltehytte, Tamlag smeltehytte, lå på bortsiden av Gaula ved enden av Svøljatunnelen, på vei mot Trondheim. Laks

Eggafossen/Laksefiske
Laksen går fra kommunegrensen i nord-vest opp til Eggafossen. Om sommeren kan du oppleve laksen, sprettende og hoppende oppover fossen, for å komme høyst mulig oppover elva før den gyter.

Kirker
I kommunen er det 3 kirker, Haltdalen, Ålen og Hessdalen og i tillegg, Aunegrenda kapell. Den eldste kirken i bygda var Holtaalen stavkirke som i dag står på Sverresborg museum i Trondheim. Den originale kirken er bygd rundt 1170 og er således en av landets eldste stavkirker. Den norske regjering ga en kopi av denne stavkirken som gave til Island i forbindelse med 1000 årsjubileet. Den står på Vestmannaøyar. Det er også blitt reist en kopi i Haltdalen like ved Gammelgården. Den ble innviet i 2004 og er blitt et et populært sted for vielser.

Gammelgården
Gammelgården ble bygget på begynnelsen av 1700-tallet som prestegård. I dag eies gården av Holtålen kommune, men det er Gammelgårdens venner som står for driften. Gården er ombygget flere ganger og nå for det meste restaurert til 1700-talls stil og området rundt er gjenskapt med blant annet urtehage. I den gamle urtehagen har det vært dyrket planter som er sjeldne i dette klimaet. Gården er åpen for servering og salg i sommermånedene og i julen. Tlf. +47 - 72416312.

Armfeldt’s hærtog
I 1718 prøvde svenskene å erobre Trondheim. Generalløytnant Armfeldt’s hær på 7000 mann hadde mislyktes og var på tilbaketog. Rundt juletider kom hæren til Haltdalen. De tok hovedkvarter i Gammelgården og soldatene slo seg ned der omkring. Det var en kald desembermåned og soldatene frøs og sultet. Moralen var lav og de tok mat og klær fra bygdens folk. På sin videre ferd over fjellet tok værgudene livet av over 3000 soldater. I dag arrangeres fjellturer i ruten som soldatene tok.

Skiløperkompaniet
I 1718 ble det opprettet et eget skiløperkompani som skulle beskytte innbyggerne mot svenskene. Allerede så tidlig ble det arrangert premiekonkurranser blant soldatene. Dette er de eldste skikonkurransene som er blitt registrert i landet. Det ble konkurrert i så vel hopp, utfor med skyting og langrenn. Konkurransene ble avholdt for at soldatene skulle holde seg i form.

ol-lillehammer

Dette kompaniet ble gjenopprettet i 1993. Uniformene, våpnene og skiene er identiske med det som ble brukt i kompaniet. De har også med seg bondepiker. Gruppen opptrer på forskjellige forestillinger.

Seterdrift
Seter Kommunen er en jordbrukskommune og det er fortsatt aktiv seterdrift. Noen av setrene er åpne for besøk om sommeren. F.eks. Elgsjømoen seter som serverer setermat om sommeren. Den ligger ved Elgsjøen. Hun som driver den, Anne Berit Gjersvold (mob.: 976 94 465) tar også bestilling for grupper.

Museum
Kommunen har to museer. Ålen Bygdemuseum og Petran Museum. De har omvisning etter avtale.

Rugelråen
Rugelråen ble formet under siste istid. Det trange gjelet, med sine opptil 100 m stupbratte dalsider, gir gode klimatiske forhold for plante- og dyrelivet. Fra midten av 1700-tallet var det fast bosetting her. I dette unike landskapet er det dyregraver, to husmannsplasser fra ca. 1800, Råen gård, Råfossen med sitt 30 m høge fall og rik flora og fauna. Det arrangeres turer i dette området, hvor vi også får innblikk i Amerika-utvandrernes saga.


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 11 November 2021 10:50:46.

eng-flagg