Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Filmer
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio/internet
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV

Alarmer

Bilder 2024
Bilder 2023
Bilder 2022
Bilder 2021
Bilder 2020
Bilder 2019
Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

GCP

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
   
Kommentarer til interessante bilder, år 2000

Forrige år Neste år

Etter at video-båndet er analysert, og andre undersøkelser er gjort, vil bildet få et merke, Gul ball, som betyr at det fortsatt er ukjent, eller Blå ball, som betyr at det er et kjent fenomen, f.eks. et fly eller noe annet.

På denne siden vil du finne noen kommentarer til hvert bilde og videoundersøkelsen.

Desember 2000
20001231014324Inget video-opptak eksisterer
20001223023828Inget video-opptak eksisterer
20001221161039Inget video-opptak eksisterer
20001220195446 Inget video-opptak eksisterer
20001220014328Inget video-opptak eksisterer
20001219205006Inget video-opptak eksisterer
20001219173324Inget video-opptak eksisterer
20001219083924 Inget video-opptak eksisterer
20001214220019Inget video-opptak eksisterer
20001214184455Inget video-opptak eksisterer
20001214183808Inget video-opptak eksisterer
20001214183257 Inget video-opptak eksisterer
20001214081749Inget video-opptak eksisterer
20001210193443Inget video-opptak eksisterer
Gul ball 20001207101146 Det sorte fenomenet kan ikke ses på video-opptaket. Det har forsvunnet før videoen har startet. Programmet reagerer på lys. Grunnen til at det har reagert på dette sorte fenomenet, er at det sorte fenomenet har vært på samme sted så lenge at programmet har "lært seg" at det er sort der. Da dette så beveger seg, eller forsvinner, vil det bli lyst der det før var sort. Det er det programmet reagerer på. Det tyder da på at fenomenet har stått rolig en tid før det begynner å bevege seg. Bevegelsen har i begynnelsen vært sakte, da det gule området er meget nærme det sorte. Farten har øket, og innen videoen har starte er det helt borte. Sekundviseren i bildet viser 12 da videoen går. Fenomenet har da forsvunnet i løpet av de 4 sekundene.
Blå ball 20001205183320 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Blå ball 20001203205908 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Gul ball 20001201195157 Det er to lysfenomen i dette bildet. Det som kan ses helt til venstre i bildet har utløst alarmen, og er derfor markert med gul farge. Dette lyset ser vi ikke på videoen, men det kommer noen blink i nærheten av der hvor dette lyset var. Disse beveger seg, slik at det kan være en bil. - Det andre lyset er det mest interessante lyset. Det kan så vidt ses helt til høre i bildet. Dette lysfenomenet beveger seg sakte mot høyre (mot nord). Lyset er tilnærmet konstant i styrke. Det blir plutselig borte før det har kommet ut av synsfeltet til kameraet, og ca. et sekund før videobåndet stopper. Sekundviseren i bildet viser da 28. - Dette lyset har sannsynligvis vært for svakt til å utløse alarmen i analyseprogrammet.
Gul ball 20001201184737 Inget lysfenomen kan ses på båndet. Lysfenomenet har forsvunnet innen videoen har startet. Et annet lys, stort og svakt, kan såvidt ses på bildet, ned til venstre for lysfenomenet, og mellom lysfenomenet og lyset fra kirken innerst i Hessdalen. Dette lyset kan fortsatt ses på video-opptaket, noe sterkere enn det vises på bildet. Dette er høyst sannsynlig månen. Da dette lyset er så svakt, tyder det på at det var skyer i den retningen.
Gul ball 20001201174325 Inget lysfenomen kan ses på båndet. Lysfenomenet har forsvunnet innen videoen har startet.
November 2000
Gul ball 20001107181613 Dette lyset står helt stille, mens det sakte blir svakere. Det er blitt så svakt at det er vanskelig å se, da video-opptaket stopper. Sekundviser i bildet viser da 46. Det er vanskelig å avgjøre om dette skal få et gult eller blått merke.
Gul ball 20001107164518 Dette lyset vises ikke på video-båndet. Det er forsvunnet innen video-opptaket har startet. På bildet er det mulig å se to "streker" med lys, som ligger over hverandre. Alarmen har trigget på det øverste. Den andre "lysstreken" er like over horisonten på Finnsåhøgda. Kameraet tar et bilde ved å sette isammen to halvbilder. På det føsrte halvbildet registreres linje nr.1,3,5,7 osv. På det neste halvbildet blir linje nr. 2,4,6,8 osv. registrert. Det er 61 linjer mellom et tilsvarende punkt på disse to lysstrekene. Disse to lysstrekene er altså tatt opp på hvert sitt halvbilde. Dette tyder på at det kan være samme lysfenomen som har beveget seg meget fort. Det er 1/50 sekund mellom hvert halvbilde.
Blå ball 20001105230452
Blå ball 20001105230232
Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly. På den siste sekvensen kan man også se et fly til, i syd, som også er på vei mot nord.
Blå ball 20001105205142 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Blå ball 20001103195055 Et blinkende lys som beveger seg mot syd. Sannsynligvis et fly.
Blå ball 20001102230458 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Blå ball 20001102182144 Dette er månen som kommer fram bak en sky.
Blå ball 20001101203620 I en kort periode, fra start på video-opptaket, da sekundviseren viser 34, til den viser 40, ser vi et blinkende lys som beveger seg mot syd. Sannsynligvis et fly. Grunnen til at lyset blir borte i slutten av viseo-opptaket, kan være på grunn av skyer.
Oktober 2000
20001024085401Inget video-opptak eksisterer. Det er et interessant bilde, og mye av de samme kommentarene som ble gjort på bilde nr. 20001201195157 kan bli gjort her.
20001024074945Inget video-opptak eksisterer
20001023184223Inget video-opptak eksisterer
Blå ball 20001015231544 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Gul ball 20001015202812 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak. På bildet ser vi at det er lys på bare annenhver linje. Det vil si at lyset er blitt sett på bare det ene av de to halv-bildene som utgjør et bilde.
Blå ball 20001013233143 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Blå ball 20001008204104 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Gul ball 20001006045808 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak.
Blå ball 20001006022507 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Gul ball 20001005052956 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak.
September 2000
Gul ball 20000927005647 Dette lyset står på samme sted mens det gradvis blir svakere. Denne reduksjonen i lysstyrke foregår i ujevn "rykk og napp". I den siste delen er den helt borte da det er på det svakeste. Da ser det ut som ujevn blinking. Det er helt borte da sekundviseren i bildet viser 04. Video-opptaket fortsetter helt til sekundviseren viser 07.
Gul ball 20000926005338 Dette lyset står på samme sted mens det gradvis blir svakere. Denne reduksjonen i lysstyrke foregår i ujevn "rykk og napp". I den siste delen er den helt borte da det er på det svakeste. Da ser det ut som ujevn blinking. Det er helt borte da sekundviseren i bildet viser 51. Video-opptaket fortsetter helt til sekundviseren viser 58.
Gul ball 20000925042524 Inget lys kan ses på videoen.
Blå ball 20000921203420 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Gul ball 20000921002901 Lyset står stille mens intensiteten avtar. Da sekundviseren på skjermen viser 14, kan det ikke sees lenger. Opptaket fortsetter inntil sekundviseren er 25.
Gul ball 20000920035503 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak.
Blå ball 20000919231043 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Blå ball 20000919220413 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Gul ball 20000916211653 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak.
20000916003204Inget video-opptak eksisterer
20000915233535Inget video-opptak eksisterer
20000915220847 Inget video-opptak eksisterer
20000915213711Inget video-opptak eksisterer
Gul ball 20000914044513 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak. I henhold til NASA Satelitt data er det denne satelitten som er nærmest.
Blå ball 20000913220615 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Blå ball 20000913105004
Blå ball 20000913092906
Blå ball 20000913092153
Blå ball 20000913092057
Blå ball 20000913090757
Blå ball 20000913083251
Dette er sannsynligvis refleksjon fra et vindu på en traktor.
Blå ball 20000912220220 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Gul ball 20000906000412 Dette lyset er synlig i kun 2 sekunder, før det har blitt så svakt at du ikke kan se det lenger. Sekundviseren viser da 24. Videoen fortsetter med opptaket inntil sekundvisere er 35. Det ser ut som om det står stille, men da opptaket av lyset er av så kort varighet, er det vanskelig å avgjøre. I NASA Satelitt data er det ikke mulig å finne en satelitt som har vært i det aktuelle området på denne tid.
Gul ball 20000903204515 Dette lyset står helt stille og lyser med konstant styrke.
Gul ball 20000903001533 Lyset bli gradvis svakere og beveger seg mot venstre, dvs. mot nord. Hastigheten er 0,2°/sek. Lyset er blitt så svakt at man ikke kan se det lenger da sekundviseren i bildet viser 44. Videoen fortsetter opptaket inntil sekundviseren viser 53.
August 2000
Gul ball 20000829001821 Lyset bli gradvis svakere og beveger seg mot venstre, dvs. mot nord. Hastigheten er 0,5°/sek. Lyset er blitt så svakt at man ikke kan se det lenger da sekundviseren i bildet viser 31. Videoen fortsetter opptaket inntil sekundviseren viser 40.
Blå ball 20000828220439 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Gul ball 20000827002117 Lyset står stille mens intensiteten avtar. Da sekundviseren på skjermen viser 27, kan det ikke sees lenger. Opptaket fortsetter inntil sekundviseren er 37. - Øyevitner, som overnattet ved Øyongen, mener at dette bildet kan være det samme som de så. De så to kraftige lysglimt, som de mener kan komme av en roterende satelitt som reflekterer sollys.
Gul ball 20000825215213 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak.
Gul ball 20000823064019 Dette lyset er kontant hele tiden. Det første man kan få mistanke om er at det er en dråpe. Imidlertid er utseendet på denne helt annerledes enn det som er typisk for alle de dråpene som har vært på linsen. Man ser ikke den karakteristiske brytningen som er på dråpene.
Gul ball 20000822182131 Lyset blir sakte svakere inntil det er borte da sekundviseren viser 50. Opptaket fortsetter inntil sekundviseren viser 58.
20000814022446Inget video-opptak eksisterer
20000813220911Inget video-opptak eksisterer
20000813004332Inget video-opptak eksisterer
20000811144727Inget video-opptak eksisterer
Gul ball 20000804000125 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak.
Juni 2000
Gul ball 20000601072414 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak.
Mai 2000
Gul ball 20000531223200 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak. Snøen faller.
Gul ball 20000531220611 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak. Ved å se på bildet kan man få mistanke om at det kan ha vært en form for støy, som har forstyrret kameraet da den registrerte den linjen.
Blå ball 20000508105218 Det er en mark som kryper på vinduet foran kameraet.
Mars 2000
20000329214427 Inget video-opptak
20000327220635Inget video-opptak
20000324235517Inget video-opptak
Blå ball 20000308212638 Lyset beveger seg raskt mot syd-vest. Det blinker. Det er sannsynligvis et fly.
Blå ball 20000302195536
Blå ball 20000302195438
Blå ball 20000302195353
Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Februar 2000
Gul ball 20000227204655 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak.
Blå ball 20000224190800
Blå ball 20000224190637
Blå ball 20000224190609
Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly. Man ser også et annet blinkende lys, som beveger seg mot syd. Dette er også sannsynligvis et fly.
Blå ball 20000223204546 Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Gul ball 20000216185546 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak.
Blå ball 20000209205333 Et blinkende lys som beveger seg mot syd. Sannsynligvis et fly.
Blå ball 20000209204147 Lyset er konstant og beveger seg mot nord med en hastighet p� 0,4°/sek. Da sekundviseren viser 45, forsvinner det ut av synsfeltet til kameraet. - Vanligvis kan et fly ses ved den karakteristiske blinkingen. Imidlertid kan dette være et fly, men da med et lys som er konstant. Vanskelig å avgjøre om det skal ha et blått eller gult merke.
Januar 2000
Blå ball 20000111204202
Blå ball 20000111203857
Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Gul ball 20000109210255 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak. På bildet kan man se to lysstreker. Det er 38 linjer mellom disse to lysstreker. Det sier at hver lysstrek er laget på hvert sitt halvbilde. Det er da sannsynligvis det samme lyset som har beveget seg imellom hvert halvbilde. Det tilsvarer da at lyset har beveget seg med en hastighet på 307°/sek.
Blå ball 20000109195259
Blå ball 20000109195218
Et blinkende lys som beveger seg mot nord. Sannsynligvis et fly.
Blå ball 20000106200853
Blå ball 20000106194752
Blå ball 20000106194334
Dette er sannsynligvis vann på glasset foran linsen. Formen og bevegelsen er endel annerledes enn det som er vanlig på slikt. Dessuten er lysstyrken så sterk at det ikke umiddelbart kunne karakteristeres som kjent. Selv om det ser annerledes ut, er det endel likhetspunkter med vann, slik at denne også får denne konklusjonen.
Gul ball 20000103214030 Inget lys kan ses på video-opptaket. Lyset har forsvunnet innen videoen har startet opptak.
Blå ball 20000103185938 Et blinkende lys som beveger seg mot syd. Sannsynligvis et fly.
Blå ball 20000103163448 Et blinkende lys som beveger seg mot syd. Sannsynligvis et fly.
Gul ball20000101172036 Lyset står still og blir svakere i styrke. Da sekundviseren i bildet har kommet til 17, er lyset så svakt at du ikke kan se det lenger.

Interessante bilder fra målestasjonen. Her blir de interessante alarmbildene lagt. Det vil si; de alarmbildene som ikke umiddelbar kan få en forklaring. De bildene som havner på denne siden, blir undersøkt nærmere. Hvis de da blir forklart, indikeres det med en blå sirkel. Hvis de fortsatt er ukjent, får de en gul sirkel.

Hvert bilde blir nummerert med tiden. F.eks nr. 20000101172036 betyr: År 2000, måned 01 dato 01, time 17, minutt 20 og sekund 36. Bildet ble altså tatt 1.Januar klokken 17:20:36. Klokken i bildeflaten viser sommertid. Den er altså kun riktig når vi har sommertid, og en time feil om vinteren. Den riktige tiden er nummeret på fila.

Det lyset som programmet har reagert på, blir indikert med et gul (eller rød) farge. Fargen forteller altså kun hvilket lys den har reagert på. Den fortelle ikke noe om fargen på lyset. Bildene kommer fra et et sort-hvitt CCD-kamera. En gul farge legger dataprogrammet på det lyset den har reagert på, hvis det var lysere enn bakgrunnen. En rød farge legges på hvis det var mørkere enn bakgrunnen.


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:53:51.

eng-flagg