Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Filmer
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio/internet
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV

Alarmer

Bilder 2024
Bilder 2023
Bilder 2022
Bilder 2021
Bilder 2020
Bilder 2019
Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

GCP

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
   
Forrige år Neste år
Observasjoner i år 2000

Denne siden er under bearbeiding.

Det har vært flere observasjoner i år. Disse vil komme på denne siden. De observasjonene som de italienske forskerne gjorde da de var i Hessdalen i sommer, kan du finne på deres side.
Dette er en foreløbig oversikt som er under bearbeiding.

Dato: 20.12.2000 Klokken: 01:33 Sted: Vårhus i Hessdalen
Observatør: Bjarne Lillevold.
Bjarne var en tur oppe på natta. Han tok da en titt ut av vinduet i stua. Da fikk han se et lys i retning mot Aspåsgårdene som ligger i retning nordnordvest. Lyset stod helt stille. Bjarne gikk bort fra vinuet et kort øyeblikk. Da han kom tilbake så han at lyset beveget seg sakte mot syd, mot Finnsåhøgda. Det forsvant ut at synsfeltet for Bjarne.
Hessdalen AMS registrerte et lys klokken 01:43:28. Det er sannsynligvis det samme lysfenomenet som Bjarne så
Ref. Bjarne Lillevold


Dato: 7.12.2000 Klokken: 07:34 Sted: Kjerrengvollen, syd i Hessdalen
Observatør: Anngerd Gildset.
Anngerd holdt på med fjøsstellet da hun som snarest tok en tur over tunet for å vekke barnebarnet. Oppdaget da et kraftig lys (sirkelformet, blankt) i nord-nordøstlig retning (øst for Hessdalen skole). Det var over horisonten. På er armlengdes avstand var det 10 cm. over horisonten. Lyset sto stille. Anngerd gikk inn i fjøset for å slå av melkemaskina. Da hun kom ut igjen, var lyset borte. Akkurat da så hun et fly som var på vei mot syd.

Lyset ble også sett fra en annen gård litt lenger sør i dalen kl.07.40 men hadde da flyttet seg til vestsida av dalen, (Båttjønnhøgda/Finnsåhøgda) med r�dlig lys. Ble ogs� sett ca. en time senere i det samme området. Ble observert i kikkert. Tydelig pulsering i lyset. Tilsammen tre personer så dette.
Ref. Anngerd Gildset og Jan Moen


Dato: 2.12.2000 Klokken: 19:07 Sted: Vårhus i Hessdalen
Observatører: Bjørn og Elena Lillevold.
Bjørn og Elena var på vei inn til huset til Bjarne og Hallfrid. Da så de et lys over Heggsethøgda, som beveget seg mot nord. Da de var kommet opp på inngangstrappa, som er vendt mot vest, så de at lyset stod rolig. De gikk inn og hentet Bjarne. Da han kom ut, stod det forsatt stille. To ganger blinket det til. Det starte opp igjen, og forsvant bak Finnsåhøgda.
Ref. Bjarne Lillevold

Dato: 1.12.2000 Klokken: 19:35 Sted: Rv.30, like før avkjøringen til Hessdalen.
Observatører: Bjørn og Hallfrid Lillevold.
Bjørn og Hallfrid var på vei fra Ålen til Hessdalen. Ca. 400m før avkjøringen til Hessdalen, på riksvei 30, så de et stort rundt lys mot nord. Det kom ut av sysnfeltet da de kjørte inn i skogen rett før avkjøringen til Hessdalen. De så det ikke igjen før de hadde kjørt opp Hessdalslia, og var på vei innover i Hessdalen. De var kommet til den første hytta, etter Røde kors hytta, da de så et lys i retning vest-nordvest, mot Aspåsgårdene. Lyset var stort og sterkt, og forvant bak Finnsåhøgda. Det var overskyet. Det var stekere enn flylys, og det blinket ikke. Det så ut som om det skiftet retning da det gikk ned bak Finnsåhøgda. Klokken var 19:50 da de kom hjem. De antar derfor at klokken var ca.19:35 da de så det første gangen.
Ref. Bjarne Lillevold

Dato: 29.11.2000 Klokken: 8:20 Sted: Hessdalslia.
Observatør: Jon Arvid Aspås.
Jon Arvid kjørte bil på vei til Ålen, fra Hessdalen. Klokken var 8:20 da han var nedi Hessdalslia. Da så han et lys i retning mot Øggdalen og Litlfjellet. Lyset var under horisonten i forkant av Litlfjellet. Jon Arvid tok opp kikkerten. Han så da at formen var som en hatt med brem nederst. Lyset beveget seg ned Øggdalen og svingte deretter mot nordvest, og forsvant i retning vest for HV-senteret i Haltdalen. Fargen var gulrød, slik sola er når den går ned. Jon Arvid anslo hastigheten til maks 30km/t. Han stod og så på det i 5 til 10 minutter. Lyset var ikke så sterkt. Det var ca.3 km fram til lyset. Han brukte en 8x32 kikkert.
Ref. Jon Arvid Aspås

Dato: 14.11.2000 Klokken: 18:00 Sted: 8 km syd for Ålen
Observatører: Tore og Svein Erik Hitterdal og Jorun Holden.
De så et spesiellt lys med forskjellige farger. I kikkert så det noen ganger ut som en trekant, og andre ganger som et sprikende lys med flere farger. Det var ca. tre ganger større enn en sterk stjerne. Det ble sett i retning mot Rognefjell. Klokken 18:45 ble det svakere og svakere og tilslutt var det borte.
Ref. Bjarne Lillevold

Dato: 10.11.2000 Klokken: 21:50 Sted: Hessdalen
Observatører: Jan Moen og en kamerat.
Jan og kameraten observerte to lys som beveget seg fra vest til øst, like over horisonten, syd i dalen. Det blir fra Øyongen til Grøtådalen. Avstanden mellom lysene var 5 cm på strak arm. Lysene hadde lik avstand seg imellom hele tiden. De var svake, og forvant bak fjellet etter ca. 30 sekunder.
Ref. Jan Moen

Dato: 31.10.2000 Klokken: 22:30 Sted: Vårhus i Hessdalen
Observatører: Bjørn, Bjarne og Hallfrid Lillevold.
Et lys kom fra Aspås-gårdene (i nord-vest) og gikk sydover, like under Finnsåhøgda. Det var to lys, et rødt øverst, og et grønt under. Disse lys blinket. Disse lys stoppet 2-3 sekunder, like over setervegen som går mot Øyungen. Det startet igjen, i retning mot Øyungen, men nå gikk det saktere. - Det var ingen flytrafikk i det området på det tidspunktet.
Ref. Bjarne Lillevold

Dato: 24.10.2000 Klokken: 13:48 Sted: Bjørgåsen
Observatør: Tor Gåserud.
Tor så et sylinderformet grønt/gult lys som stod over fjellet, i dalsøkket rett syd for Rognefjell. Fra Bjørgåsen er det i retning vest-nordvest, mot Hessdalen. Avstanden dit er 9 km. Det er vanskelig å vite om fenomenet var nærmere, eller lenger ifra, enn fjellet. Det var under skydekket. Tor antar at avstanden fra fjellet og opp til fenomenet var anslagsvis 50m. Skydekket var da anslagsvis 200m over fjellet. Størrelsen på fenomenet var mellom 10 og 20 meter. Det ble gradvis svakere, helt til det ikke var synlig lenger.
Ref. Tor på Bjørgåsen.

Dato: 22.10.2000 Klokken: 08:56 Sted: Røros
Observatør: Sigrund Aa.
Sigrund var hjemme i sin bopel, som ligger 3km øst for Røros sentrum, oppe i lia. Utsikten er mot vest. Søndag 22.oktober så hun et stort sterkt lys i vest, akkurat i, eller like over horisonten. Dette blir da i retning mot syd i Hessdalen, syd for Herssjøen. Lyset var nesten like stort som sola i størrelse. Det stod stille i ca. 8-12 minutter, før det plutselig beveget seg ned bak horisonten.
Ref. Sigrund Aa.

Dato: 09.10.2000 Klokken: 21:50 Sted: Vårhus i Hessdalen
Observatører: Bjarne og Hallfrid Lillevold.
Et lys kom opp fra horisonten i syd-vest, mot Heggsethøgda. En blå-grønn kule som går opp fra marken på sør-sia av vegen mot Båtkjønndalen. Lyset gå i en bue og gå ned til marken lenger nord. Så kommer den opp igjen, og går i en bue tilbake der den kom fra. Slik går lyskula 3 ganger før den forsvinner. Det hele varte i 30-40 sekunder. Det var +4,5 grader Celsius, ganske mye vind og en og annen sky på himmelen.
Ref. Bjarne Lillevold

Dato: 19.08.2000 Klokken: 21:55 Sted: Like nord for Røros
Observatører: Larry Lemke, Thor Stuedal og Erling Strand.
Et sterkt blinkende lys beveget seg oppover fjellsiden. Det stoppet ved horisonten og beveget seg opp og ned, og til venstre og til høyre. Det ble observert i 15 minutter, før observatørende reiste videre mot Hessdalen.
Les full rapport med bilder.
Ref. Erling Strand

Dato: 13.08.2000 Klokken: 23:30 Sted: Aspåskjølen, Hessdalen
Observatør: Massimo Teodorani, Stelio Montebugnoli, Carla Salvatori.

Ref. Massimo Teodorani

Dato: 11.08.2000 Klokken: 00:30 Sted: Fordal, syd-vest for Hessdalen
Observatør: Kurt Arne Åsen.
Klokken 23:30 gikk de på fisketur. Klokken 00:30 hadde de gått halve Langtjønna. De så da et lys over kanten på Middagskneppen, som er i nordlig retning. Det var et lys med rødlig skjær. Fra lyset kom det en lyskaster som lyste på skrå ned på fjellet. De gikk tilbake til hytta, og klokken 01:00 så de et lys til. Det så de på i 20 minutter, før de gikk inn i hytta.
Ref. Erling Strand

Dato: 11.08.2000 Klokken: 00:30 Sted: Hessdalen syd
Observatører: Massimo Teodorani, Stelio Montebugnoli, Carla Salvatori, Bjørn Gitle Hauge, Gunnar Misund.

Ref. Erling Strand

Dato: 10.08.2000 Klokken: 01:00 Sted: Forolsjøen, syd-vest for Hessdalen
Observatør: Kurt Arne Åsen og Geir Folstad.
Så et lys i vest, som speilet seg i vannet i Forolsjøen. Det beveget seg opp og ned. Deretter beveget det seg sydover og høyere opp mot himelen. Det føltes nære. Det beveget seg fra side til side. Så nå at det var to lys. Det virket som om det var et objekt med lys på hver side.
Ref. Erling Strand

Dato: 09.08.2000 Klokken: 22:15, 23:10 Sted: Hessdalen
Observatører: Massimo Teodorani og Erling Strand.
Et hvitt/blått lysblink ble sett i skogen over til venstre (nord) for Hessdalen AMS. Senere (23:10) så Massimo et blink like over Rognefjell.
Ref. Erling Strand

Dato: 05-06.08.2000 Klokken: 23:25-00:55 Sted: Aspåskjølen i Hessdalen
Observatører: Stelio Montebugnoli, Massimo Teodorani, Jader Monari og Erling Strand.
Et lys ble sett i syd.
Ref. Erling Strand

Dato: 04.08.2000 Klokken: 00:05 Sted: Aspåskjølen i Hessdalen
Observatører: Stelio Montebugnoli og Jader Monari.
Et lys ble sett .......
Ref. Erling Strand

Dato: 31.03.2000 Klokken: 21:30 Sted: Aspåskjølen i Hessdalen
Observatører: Stein Carlsen og Arne Folkedal.
Stein og Arne så et skarpt lysglimt over Finnsåhøgda. Det gjentok seg 3 ganger med noen sekunders mellomrom. Det var et intens lys.
Ref. Stein Carlsen.

Dato: 28.02.2000 Klokken: 18:30 Sted: Hessdalen
Observatør: Bjarne Lillevold.
Så et fenomen over Finnsåhøgda.
Ref. Bjarne Lillevold.

Dato: 11.02.2000 Klokken: XX:xx Sted: Heggset i Hessdalen
Observatør: Jon Arvis Aspås.
Så et fenomen i syd, som beveget seg fra øst mot vest. Det beveget seg som en spiral, og det røk ut fra baken.
Ref. Bjarne Lillevold.

Dato: 20.01.2000 Klokken: 19:20 Sted: Bjørgåsen
Observatør: Tor Gåserud.
Så et fenomen i vest, mot Hessdalen. Det var et grønt/gult lys som kom ned skydekket. Det hadde form som en sylinder. Det kom sakte ned mot fjellet, og stod stille i 3-5 sekunder, før det beveget seg litt til venstre, deretter til høyre, for siden å bevege seg opp i skyene.
Ref. Tor på Bjørgåsen.

Dato: 15.01.2000 Klokken: 19:30 Sted: Bjørgåsen
Observatør: Tor Gåserud.
Så et fenomen i vest, mot Hessdalen. Det var et grønt/gult lys som kom ned skydekket. Det hadde oval form. Det kom sakte ned mot fjellet, og stod stille i 3-5 sekunder, før det beveget seg litt til venstre, deretter til høyre, for siden å bevege seg opp i skyene.
Ref. Tor på Bjørgåsen.


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:48:56.

eng-flagg