Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Film
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio/internet
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV - cam1
Live TV - cam2 (NW)
Live TV - cam3 (SW)

Alarmer

Bilder 2023
Bilder 2022
Bilder 2021
Bilder 2020
Bilder 2019
Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

GCP

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
   
Norsk UFO Senter AS.

7380 Ålen
Tlf: 7241 7638. Faks: 7341 7618
Daglig leder: Thor Stuedal. E-post: [email protected]

Senteret er lagt ned. Teksten nedenfor gjelder ikke lenger.

Norsk UFO Senter AS ble dannet i januar 2000 på initiativ av Holtålen kommune i Sør-Trøndelag, hjemkommunen til Hessdalen. Hessdalen er det sted hvor det er observert flest UFO gjennom tidene. Det er nå lagt ut 20.000 aksjer pålydende kr.1000,-. Aksjekapitalen på 20 mill kr. skal brukes til å lage et opplevelses- og forskningssenter for UFO-fenomenet. Holtålen kommune går inn i senteret med et større beløp, som en del av sin satsning på senteret. Vi håper at også du vil være med, og oppfordrer deg å kjøpe aksjer.

Du vil da være med på å

 • legge forholdene til rette for forskere som jobber mot en kartlegging og løsning på UFO-gåten.
 • få all mulig informasjon om UFO-saken ut til allmenheten.
 • få grunnleggende kunnskaper innen naturvitenskap ut til allmenheten.
 • lage en arena hvor det presenteres teorier på hva UFO kan være.
Norsk UFO Senter AS skal bestå av tre deler:
 1. En opplevelsesenter i tettstedet ålen, like ved riksvei 30.
 2. En lavvu plassert på en utsiktsplass der hvor de fleste UFO'er er observert i Hessdalen.
 3. Et utsikttårn, med instrumenter, i Hessdalen.
Lavvu i Hessdalen Norsk UFO Senter's målestasjon
  Lavvu i Hessdalen   Utsiktstårn i Hessdalen

Punkt 1 og 2 skal bygges ut i første fase. Punkt 3 skal utbygges i andre fase.

Opplevelses-senteret skal inneholde

 • En multimediasal.
 • En aktiv utstillingsdel.
 • En simulator for et romskip, hvor man reiser ut i verdensrommet.
 • Lokaler for forskere.
Multimedia-salen skal kunne brukes til kino, foredragssal og fungere som kulturhus for kommunen.

Utstillingsdelen skal bestå av fire hoveddeler.

 1. En faglig del hvor det grunnleggende innen visse aktuelle fagområder blir presentert.
 2. En observasjonsdel hvor det vil finnes all dokumentasjon av det som er sett i Hessdalen og andre steder; historiene, bildene, filmene, og måleresultatene. Her vil også direkteforbindelsen til målestasjonen komme inn, slik at men kan se hva som registreres.
 3. En forskningsdel, hvor forskningresultater, som kan ha noe med løsningen av UFO-fenomenet å gjøre, presenteres på en lettfattelig måte.
 4. Den siste delen i utstillingsdelen skal inneholde teoriene. Hele denne del skal utformes som et spørsmålstegn, slik at besøkende skal få inntrykk av at "dette vet man ikke for sikkert". Ved en slik utforming kan man tillate et stort sprik i teorier, fra naturvitenskaplige teorier til mer spektakulære teorier. Teoriene skal i størst mulig grad underbygges av fakta, og de skal også kunne få sin kommentar fra et fagforum.
Alt innen utstillingsdelen skal presenteres på en pedagogisk, enkel og spennende måte, slik at besøkende vil kunne lære ved å gå der.

Simulatoren for romskip, skal være utformet slik at de besøkende føler at de går inn i et romskip. Når de først er kommet inn, skal de føle at de reiser ut i verdensrommet. På reisen vil man i løpet av noen opplevelsesrike minutter lære om universet.

En del av senteret skal inneholde lokaler for forskerne, som kan jobbe med UFO-saken. En av betingelsen for at de skal få disponere lokalene er at de skal presentere sitt forskningsarbeid og resultater, for besøkende, ved å holde foredrag og sette opp posters. Resultater fra andre forskere, som jobber innen fagområder, som kan ha noe med løsningen på UFO-fenomenet å gjøre, skal også presenteres.

Dette opplevelses-senteret vil kunne brukes av skoleklasser som vil lære om naturvitenskap i samband med spennende opplevelser. En faggruppe med bl.a. professorer fra NTNU vil bl.a. sørge for at den faglige delen av utstillingen blir korrekt.

Lavvuen er et samisk telt med åpning i mitten, slik at røk kan sive ut. Lavvuen er plassert i fjellskråningen opp mot Finnsåhøgda. En av de beste utsiktsplassene i Hessdalen, langt ifra nærmeste hus. I lavvuen blir det fortalt historier av de som har opplevd fenomenet selv. Man sitter på reinskinn rundt en varmekilde i mitten. Det blir enkel servering av mat og drikke. Dette er for alle som vil ut i naturen og være på stedet for å kunne oppleve fenomenet selv.

I fase to av utbyggingen av Norsk UFO Senter AS vil et utsiktstårn bygges på Aspåskjølen, i Hessdalen. I toppetasjen vil det være panoramavinduer ut mot dalen og måleinstrumenter. Instrumentene skal også ha en enkel utfyllende forklaring av sin virkemåte, slik at alle skal kunne få et inntrykk av virkemåten. I toppetasjen skal det også være kikkerter og monitorer for kameraer, som er plassert andre steder i dalen. Man vil kunne føle at man er en aktiv deltager i en målestasjon. I første etasjen skal det være små hvilerom, sanitære forhold og automater for mat og drikke.

Bakgrunnen for hvorfor Norsk UFO Senter skal bygges i ålen og Hessdalen er at Hessdalen er det sted i Norge som har hatt flest UFO-observasjoner gjennom tidene. Det er det sted i hvor det er blitt gjort målinger på fenomenet. Hessdalen er kjent i UFO-kretser verden over. Flere titall bøker har skrevet om Hessdalen, ukepresse, aviser, radio og TV-selskaper har hatt innslag om Hessdalen. Hessdalen er kjent som et UFO-vindu, et sted med mange UFO-observasjoner. Verdens første automatiske målestasjon for UFO-fenomenet ble plassert i Hessdalen av Høgskolen i østfold, 7. August 1998. Den sender data direkte ut på Internet og har registrert 70 ukjente fenomen i løpet av 18 måneders drift. Det foreligger planer om oppdatering av målestasjonen, og det som den registrerer skal gå direkte inn i senteret.

Norsk UFO Senter AS vil gavne UFO-saken. Det vil gjøre at det blir lettere å forske på UFO-fenomenet for etablerte forskere. Det vil være det sted hvor forskere og ufologi møtes. Det vil være et senter hvor besøkende får lære om naturvitenskap og forskning, og komme i kontakt med forskere. Det vil være et sted som stimulerer ungdommens interesse for å bli forsker og/eller fysiker. Det blir et sted hvor besøkende vil finne alt om UFO, og bli oppdatert på hva som skjer innen ufologi ellers i verden. Det kan være det sted hvor løsningen på UFO-gåten blir funnet, uansatt hva det måtte være. Det vil være et sted som besøkende husker og vil snakke om. Fortsatt finnes det mange uløste gåter i vår verden. Lærer vi vår verden bedre å kjenne, vil vi kanskje bruke den bedre, bedre for oss mennesker og vår verden.

http://www.hessdalen.org


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 18 August 2016 11:13:04.

eng-flagg