Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Film
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio/internet
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV

Alarmer

Bilder 2024
Bilder 2023
Bilder 2022
Bilder 2021
Bilder 2020
Bilder 2019
Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

GCP

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
   
Planer for målestasjonen

Dagens utgave av Hessdalen automatiske målestasjon (AMS) inneholder et ganske enkelt sett av instrumentering. Ved en utvidelse og forbedring av dette, vil det bli mer og bedre data tilgjengelig.

Steg 1
Det første som bør gjøres er å sette inn et forsinkelsesledd for videosignalet, før det går inn på video-opptageren. Idag bruker system for lang tid på å starte video-opptageren. Først bruker datamaskinen et sekund på å analysere bildet. Deretter bruker video-opptageren ca. 5 sekunder på å starte. De fleste interessante observasjonene er ferdig etter disse 6 sekundene. Det er da ingen observasjon på video-tapen. Ved å sette inn et forsinkelsesledd på 10 sekunder, vil vi få alle observasjonene inn på video, og vi vil også kunne se hva som skjer i perioden fra 4 sekunder før observasjonen. Dette vil gjøre det lettere å analysere video-tapen.

Vi kan sette opp systemet slik at datamaskinen "ser" videosignalet 10 sekunder før video-opptageren. Datamaskinen kan da starte video-opptageren før signalet har kommet fram til video-opptageren. Se figur 1.

Hessdalen AMS, neste steg i utvidelsen av kamerasystemet
            Fig.1 - Kamerasystemet etter første steg.

Steg 2
Neste steg er å gjøre ferdig "to-kamera systemet" og følgesystemet. Dette arbeidet ble startet av studentgruppe A-00-01, ved dataingeniørstudiet ved HIØ, våren 2000. De ble ikke ferdige. Deres arbeid videreføres av student Jens-Christian Skibakk.

To-kamera systemet skal bestå av to sort-hvit CCD-kamera, som skal bli koblet igjennom en sentral dato og tid enhet, inn til en Pentium PC. Det skal også gå igjennom en video-tidsforsinkelse enhet, før det blir koblet inn på to video-opptagere.

PC'en skal analysere bildene fra de to kameraene samtidig. Den må se "noe" på begge kameraene samtidig, før den definerer det som en alarm. Da skal den starte video-opptagerne, og beregner retning og avstand, som den skal sende til følgesystemet. Deretter skal den sende alarm-bildene, med data om retning og avstand, ut på Internet.

Den første utgaven av programvaren kommer til å virke mye likt dagens system, bortsett ifra at lyset må ses på to kameraer samtidig. Et slikt system tar jo kun observasjoner av lys, ikke daglysobservasjoner. En videreutvikling av programvaren skal også kunne detektere dagslysobservasjoner.

Hessdalen AMS, to-kamera systemet
            Fig.2 - To-kamera systemet.

Følgesystemet skal bestå av et fargekamera montert på en pan-tilt enhet, som kan styres fra en PC. Fargekameraet skal da rette seg inn mot, og følge fenomenet, basert på opplysninger fra to-kamera systemet. Bildene fra fargekameraet vil bli tatt opp på video og noen vil bli sendt ut på Internet.

Hessdalen AMS, følgesystemet
            Fig.3 - Følgesystemet.

Dette to-kamera systemet vil forbedre systemet fordi det vil bli færre falske alarmer. Dagens et-kamera systemet genererer for mange falske alarmer. Vi har derfor satt ned følsomheten til systemet. Det medfører at ikke alle observasjoner blir registrert. Vi har rapporter fra observatører som ikke er blitt registrert av kameraet, fordi følsomheten har vært for lav. Vi kan øke følsomheten til to-kamera systemet, slik at flere interessante observasjoner vil bli gjort.


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:53:52.

eng-flagg