Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Film
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio/internet
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV - cam1
Live TV - cam2 (NW)
Live TV - cam3 (SW)

Alarmer

Bilder 2023
Bilder 2022
Bilder 2021
Bilder 2020
Bilder 2019
Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

GCP

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
    \n"; }

Gå til bilde-utgave av denne siden.

Siste alarmbilder fra to-kamerasystemet.

De siste alarmbildene fra to-kamerasystemet i målestasjonen. Denne siden blir oppdatert hver gang det kommer et nytt alarmbilde. De fleste av disse alarmbildene er "falske alarmer", dvs. alarmer som umiddelbart kan få sin naturlige forklaring. De bildene som ikke kan forklares umiddelbart blir definert som interessante alarmbilder, som blir nærmere undersøkt. Det som utløste alarmen er indikert med en firkant. Det røde området i maskeringsbildet blir ikke analysert.

Cam1 er montert i masta ved målestasjonen. Cam2 er montert lenger mot syd og lenger opp i lia. Avstanden mellom kameraene ca. 200 m.

Hessdalen AMS ble tatt ned 7.November 2003 p� grunn av feil. Den kommer opp etter at den er reparert.

#!/usr/bin/perl -w require "config.inc"; my $dir = &dir_prefix . "alarm"; $| = 1; printf "Content-Type: text/html\n\n"; my( $file, @files, $i); opendir(DIR, "$dir") || die "Error: opening $dir.\n"; @files = reverse(sort(readdir(DIR))); printf "\n"; printf < END $i=0; foreach $file (@files) { if($file =~ /^alarm-cam2-\d{14}\.jpg/) { if( $i == 1 ) { $i=0; } else { $i=1; } if( $i == 1 ) { printf "\n"; print_html_link( $file ); $file =~ s/cam2/cam1/; print_html_link( $file ); } else { print_html_link( $file ); $file =~ s/cam2/cam1/; print_html_link( $file ); printf "\n"; } } } printf "
Cam 2 Cam 1 Cam 2 Cam 1
\n"; closedir(DIR); sub print_html_link { my $file = $_[0]; my ($year, $month, $day, $hour, $minute, $second); ($year, $month, $day, $hour, $minute, $second) = $file =~ /^alarm-cam.-(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})\.jpg$/; print "\t

"; print ""; print "Alarm $hour:$minute:$second $day.$month.$year"; print ""; print "

Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 27 December 2003 10:49:47.

eng-flagg