Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Film
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio/internet
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV

Alarmer

Bilder 2024
Bilder 2023
Bilder 2022
Bilder 2021
Bilder 2020
Bilder 2019
Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

GCP

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
    \n"; } sub print_html_table { print "
Målestasjonens siste alarmbilder.

De siste alarmbildene fra målestasjonen. Denne siden blir oppdatert hver gang det kommer et nytt alarmbilde. De fleste av disse alarmbildene er "falske alarmer", dvs. alarmer som umiddelbart kan få sin naturlige forklaring. De bildene som ikke kan forklares umiddelbart blir definert som interessante alarmbilder, som blir nærmere undersøkt. Årets interessante alarmbildene blir lagt på side Bilder 2001. Kommentarer på årets interessante alarmbilder blir langt her.

Analyseprogrammet analyserer ikke hele bildeflaten. Det røde området i maskeringsbildet blir ikke analysert.

Hessdalen AMS ble tatt ned 7.November 2003 p� grunn av feil. Den kommer opp etter at den er reparert.


#!/usr/bin/perl # # Copyright (c) 1997 Martin Ranang Thorsen $cells = 120; $format = '.jpg'; $metadir = "/alarmdir"; $html_dir = "/ams".$metadir; $alarm_dir = "/local/hessdalen/html".$html_dir; sub print_http_header { print "Content-type: text/html\n\n"; } sub print_html_link { my $file = @_[0]; my $year, $month, $day, $hour, $minute, $second; ($year, $month, $day, $hour, $minute, $second) = $file =~ /^alarm-(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})$format$/; print "

\n"; print ""; print "Alarm $hour:$minute:$second $day.$month.$year"; print "\n"; print "
\n\n"; my $i, $file, @files; opendir(DIR, "$alarm_dir") || die "Error: opening $alarm_dir.\n"; @files = reverse(sort(readdir(DIR))); $i = 0; foreach $file (@files) { if(($file =~ /^alarm-\d{14}$\$format/) && ($i < $cells)) { if(!($i % 4) && $i) { print "\n\n"; } print_html_link($file); $i++; } } closedir(DIR); print "
\n"; } print_http_header(); print_html_table(); exit(0)

Hvert bilde blir nummerert med tiden. F.eks nr. 20000101172036 betyr: År 2000, måned 01 dato 01, time 17, minutt 20 og sekund 36. Bildet ble altså tatt 1.Januar klokken 17:20:36. Klokken i billdeflaten viser sommertid. Den er altså kun riktig når vi har sommertid, og en time feil om vinteren. Den riktige tiden er nummeret på fila.

Det lyset som programmet har reagert på, blir indikert med et gul (eller rød) farge. Fargen forteller altså kun hvilket lys den har reagert på. Den fortelle ikke noe om fargen på lyset. Bildene kommer fra et et sort-hvitt CCD-kamera. En gul farge legger dataprogrammet på det lyset den har reagert på, hvis det var lysere enn bakgrunnen. En rød farge legges på hvis det var mørkere enn bakgrunnen.

Gå til bilde-utgave av denne siden.


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 27 December 2003 10:48:19.

eng-flagg