Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen municipality
Pictures
Map
Hotel
Guided tour
Where is
3D map
 
PHENOMENA
Pictures
Film
Description
Observations this year
Observations previous years
Theories
 
PROJECT
Last news
Articles
Report from 1984
History
Talks
The project in TV
   ... radio/internet
   ... newspaper
   ... journals
 
STATION
Live TV - cam1
Live TV - cam2 (NW)
Live TV - cam3 (SW)

Alarms

Pictures 2023
Pictures 2022
Pictures 2021
Pictures 2020
Pictures 2019
Pictures 2018
Pictures 2017
Pictures 2016
Pictures 2015
Pictures 2014
Pictures 2013
Pictures 2011
Pictures 2003
Pictures 2002
Pictures 2001
Pictures 2000
Pictures 1999
Pictures 1998

GCP

Technical description
Where is

 
PEOPLE
Student groups
Student reports
 
OTHER
Become a sponsor
Links
 
Hits on this web
Back to main
 
   
Backlog of the Project Hessdalen 4. guestbook

Prev Next

Project Hessdalen - Guestbook old 4.
From 25.06.1997 to 31.12.1997


Date: Tue Dec 31 21:32:12 MET 1997
Name: Gidi (GSX750R) ([email protected]) at ts023p9.pop3b.netvision.net.il

Subject:


Date: Wed Dec 31 13:23:20 MET 1997
Name: Roy Svarliaunet ([email protected]) at ti31a01-0029.dialup.online.no

Subject: Julehilsen

Her kommer en julehilsen fra N-Tr�ndelag. Hilser til skogbrukssjef Otto Klykken. (og alle andre)


Date: Sat Dec 20 22:14:37 MET 1997
Name: trhjmyuj (ytbvkj7ujkl ) at firewall.sandviken.se

Subject: ytecdj6u

fdtbgrvh6j


Date: Sun Dec 14 12:28:48 MET 1997
Name: Venugopal ([email protected]) at sv18.batelco.com.bh

Subject: UFO

Hello!!! Who is out there ?... I am not an alien. I am an Indian working in Bahrain since 1979. I am very much interested in reading materials about UFO. I am regularly watching 'X' files on STAR PLUS. My URL is http://members.tripod.com/~Varshaa


Date: Sat Dec 13 18:24:44 MET 1997
Name: Tom Erik Sv�ren ([email protected]) at ti34a10-0032.dialup.online.no

Subject: Ufo

Jeg syntes tidspunkene for de forskjellige observasjonene er p�fallende likt? (2300 - 2330) Jeg syntes dette er sv�rt spennende, og vil gjerne ha info om UFO Norge, hvis dere kjenner til det! Tom Erik Sv�ren [email protected]


Date: Fri Dec 12 11:04:42 MET 1997
Name: Tommy seaung ([email protected]) at ti18a96-0003.dialup.online.no

Subject: Ufo sites.

Good job with the filming and picturing. Extremely cool. I know peolpe who can help you peoples with the "UFO"!?! But can I become a "member" of the UFO Norway??? Just asked!!?! Have you guys tryed wisiting "sightings"??? Yes of course!?! That is all I have to say!?! Xcornit farksen lokkerhecvi ghjouning csaing**** Just kiding!?!


Date: Wed Dec 10 18:11:47 MET 1997
Name: Roald H�yer-Hansen ([email protected]) at ti29a03-0054.dialup.online.no

Subject: Har dette noe med UFO�r � gj�re??

Har dette noe med UFO�r � gj�re?? Jeg mener... Er ikke dette heller et naturfenomen?? Gir det lyder fra seg??


Date: Sun Dec 7 21:53:08 MET 1997
Name: NoBody () at sol.infonex.com

Subject: "The Hessdalen Phenomena"

Do you have any idea what this could be?

Are there any good theories? Anything from "earth lights" to aliens?

Good luck in your work!


We are watching you guys!


Date: Fri Dec 5 21:01:40 MET 1997
Name: Johnny Eriksson ([email protected]) at du223-2.ppp.algonet.se

Subject: Fundering i det bl� !

Jag har st�llt mig fr�gan varf�r n�gra UFO:n hela tiden skall vara i lilla Hessdalen och inte i R�ros 3-4 mil d�rifr�n. Har de bara ett kartblad? Jag f�r min del har sv�rt att hitta till Bjerke trav- bana i Oslo efter 45 mils k�rning, men de som klarar av att f�rdas 100 000-tals ljus�r borde v�l �ven kunna sprida sig �ver ett omr�de st�rre �n Hessdalen, eller vad tycker Ni?


Date: Tue Nov 25 05:25:45 MET 1997
Name: Nash/Buffalo,NY USA ([email protected]) at dial016.csb.net

Subject: Question?

What are you dudes drinking?


Date: Mon Nov 24 09:19:39 MET 1997
Name: G�nther Schnell ([email protected]) at

Subject: Ekspedisjonssuksess

Vi har n� v�rt i Hessdalen (21/11 - 23/11-97) med div. utstyr for � ta Hessdalen fenomenet n�rmere i �yesyn. Vi dro langt fra tomhendt tilbake. Vi hadde 3 sikre observasjoner + et par som kunne v�rt andre elementer. Vi har s�vidt klart � fange opp v�r f�rste observasjon ved hjelp av et lys�mfindtlig videokamera, da observasjonen varte i hele 5 minutter. Det er definitivt ikke jordlys, billys, kulelyn eller nordlys vi s�. Vi observerte et objekt, lydl�st, med et hvitt konstant lys i toppen og to r�de under. Det hadde ganske normal "flyfart" helt til det begynte � "r�kke" i bevegelsene og g� nedover i en slags "trappetrinn" bevegelse, f�r det forsvant bak Gran�sh�gda. Dette objektet var diffust til � begynne med, men ble rett etter at vi hadde lagt merke til det, ble det ganske skarpt lysmessig, da det virket som objektet plutselig kom n�rmere. Antatt avstand kunne v�re ca. 100 meter over �skanten, f�r det gikk nedover og til slutt bak �sen. Observasjonen ble gjort i tidsrommet 22:40 - 22:45. Det er i h�yeste grad aktivitet der oppe. V�re andre observasjoner skal vi beskrive ved n�rmere kontakt med Project Hessdalen. Vi fikk et flott utbytte av turen, ble ikke klokere av v�re observasjoner, men vi kan fastsl� at det er ikke lenge til f�r vi reiser opp igjen. En varm takk til beboerne av Hessdalen, spesielt ekteparet Gr�n�s som mottok oss som om vi var familie (og ikke minst hunden deres "Hessa" som var et skue i seg selv). Med vennlig hilsen Gard Gramstad Ann-Cathrin Morteng og G�nther Schnell


Date: Sun Nov 23 01:18:17 MET 1997
Name: Johnny Eriksson ([email protected]) at du81-248.ppp.algonet.se

Subject: Hessdalenobservationer

Vad anser folk i gemen som �r inbyggare i Hessdalen om som det verkar vara n�got som verkligen sker eller �r det bara fria fantasier


Date: Sat Nov 22 23:12:18 MET 1997
Name: Fox Mulder () at s9438a.steinan.ntnu.no

Subject: Dagslysobservasjoner.

Den eneste riktige m�ten � f� "vitenskapen" til � ta hessdalsfenomenet seri�st er vel ved � angripe/presentere fenomenet som et hitill ukjent naturfenomen. Bruker man benevnelsen "UFO" har man allerede skremt vekk de fleste forskere som er opptatt av sitt rykte. Likevel synes jeg man g�r litt for langt i retning av � avmystifisere fenomenet. Man "velger" ut deler ved femomnet som presenteres mens andre ting feies under teppet. Det jeg tenker p� i s� m�te er bl.a. dagslysobservasjonene som er gjort i Hessdalen. Hendelser hvor observat�ren mener � ha sett fysiske gjenstander med vinduslignende anretninger og sollys reflektering i "skrog, er etter min mening de mest interresante observasjonene. Observasjoner av denne art kan interesserte lese om i b�kene til Leif Havik og Arne Wisth. I medlemsbladet til UFO-Norge, "UFO", har jeg de siste �rene merket en tendens til at holdningen etterhvert har blitt at fenomenet er "oppklart" som et hitill ukjenet naturfenomen. Som disse sidene viser s� er jo fenomenet i aller h�yste grad fremdeles uoppklart! Mens noen fakta taler for naturfenomen teorien, taler bl.a. dagslysobservasjonene for det motsatte. Dermed ikke sagt at Hessdalen har bes�k fra andre solsystemer, det kan dreie seg om mange andre ting, men "bes�ks-hypotesen" kan ikke uten videre feies til side, selv om den er slitsom � forsvare ovenfor media og "seri�se forskere". Mulder.


Date: Sat Nov 22 19:37:33 MET 1997
Name: Fox Mulder () at s9438a.steinan.ntnu.no

Subject: Dagslysobservasjoner.

Den eneste riktige m�ten � f� "vitenskapen" til � ta hessdalsfenomenet seri�st er vel ved � angripe/presentere fenomenet som et hitill ukjent naturfenomen. Bruker man benevnelsen "UFO" har man allerede skremt vekk de fleste forskere som er opptatt av sitt rykte. Likevel synes jeg man g�r litt for langt i retning av � avmystifisere fenomenet. Man "velger" ut deler ved femomnet som presenteres mens andre ting feies under teppet. Det jeg tenker p� i s� m�te er bl.a. dagslysobservasjonene som er gjort i Hessdalen. Hendelser hvor observat�ren mener � ha sett fysiske gjenstander med vinduslignende anretninger og sollys reflektering i "skrog, er etter min mening de mest interresante observasjonene. Observasjoner av denne art kan interesserte lese om i b�kene til Leif Havik og Arne Wisth. I medlemsbladet til UFO-Norge, "UFO", har jeg de siste �rene merket en tendens til at holdningen etterhvert har blitt at fenomenet er "oppklart" som et hitill ukjenet naturfenomen. Som disse sidene viser s� er jo fenomenet i aller h�yste grad fremdeles uoppklart! Mens noen fakta taler for naturfenomen teorien, taler bl.a. dagslysobservasjonene for det motsatte. Dermed ikke sagt at Hessdalen har bes�k fra andre solsystemer, det kan dreie seg om mange andre ting, men "bes�ks-hypotesen" kan ikke uten videre feies til side, selv om den er slitsom � forsvare ovenfor media og "seri�se forskere". Mulder.


Date: Thu Nov 20 10:40:44 MET 1997
Name: G�nther Schnell ([email protected]) at

Subject: Takk for hjelpen

Sender en takk til Erling P. Strand for nyttig informasjon gjeldene v�rt foranst�ende bes�k i Hessdalen. Like stor takk til Jan Moen og Bjarne Lillevold som var behjelpelige med � skaffe oss tak over hodet til v�rt opphold. Ser frem til � kunne samarbeide videre da vi planlegger flere ekspedisjoner til Hessdalen (utpr�ving av m�leinstrumenter + div)


Date: Mon Nov 17 20:26:48 MET 1997
Name: Thomas Harry P.B. ([email protected]) at ti13a02-0012.dialup.online.no

Subject: UFOer

Hei! Jeg er en 12 �r gammel gutt fra Porsgrunn. Dette var en bra og oppdatert side. Lykke til med prosjektet! PS:Jeg er interessert i UFOer og annet paranormalt stoff,og jeg vil gjerne komme i kontakt med andre med gjevn alder og samme interesse.


Date: Mon Nov 10 08:56:37 MET 1997
Name: birgitta () at sth1.sth1.enator.net

Subject: "Gr�va d�r man st�r..."

Man ska nog passa sig f�r att gr�va d�r man st�r, annars ligger man snart med n�san i backen.


Date: Sun Nov 9 14:03:55 MET 1997
Name: Kaptein H () at pc11.kb-pm2-2.eunet.no

Subject: Seri�st.

Kaptein H bare undrer seg: Hvem er din venn og hvem er din fiende? Grav der du st�r.


Date: Tue Nov 4 11:39:53 MET 1997
Name: birgitta (http://www.hiof.no/crulp/feedback_n.html) at sth1.sth1.enator.net

Subject: M�lestasionen

Var i Hessdalen vid ett par tillf�llen under sensommaren och tidiga h�sten. Vid b�da tillf�llena upplevde vi fenomenen och var f�rstummade av detta. Varf�r �r det s� sv�rt att utr�na vad det handlar om? Jag undrar ocks� n�r m�lestasionen ska komma upp p� fj�llet, s� att vi kan f� ta del av riktiga bilder. Id�n �r ju j�ttebra! H�lsningar Birgitta p� Hammar�


Date: Sat Oct 25 07:27:46 MET 1997
Name: Christina Norenheim Sverige () at dialup179-2-40.swipnet.se

Subject: Hessdalen

Kan n�gon ha givit en kommentar p� min s.k. syn 1996


Date: Wed Oct 22 11:16:48 MET 1997
Name: Christian (cmahlsen@hotmail) at pc202.malvik.vgs.no

Subject:

Jeg vil bare si at jeg har sett dokumentaren om Rosweld saken det var bra serie. Jeg �nsker lykke til med m�lingene.


Date: Mon Oct 20 00:32:49 MET 1997
Name: Timothy Loewe ([email protected]) at ppp-43.ts-1.den.idt.net

Subject: Sightings

Yes I do believe in UFO's but I think they might not be mortal but supernatural in origin.


Date: Sun Oct 19 19:38:24 MET 1997
Name: Christina Norenheim ([email protected]) at dialup169-1-5.swipnet.se

Subject: Hessdalen,Norge

I following everything you have about UFO,this summer we was in Trondheim but i did not know that Hessdalen was so near.I think that Ufos want us to understand that we must do something soon about Tellus if we want to stay here,I read in a book that a man said if we not do something soon for our planet we have maybe 30-50 years here.What do you think?Have you talk with them on Ufos?One night for one years ago I saw something I cant understand,I wake in the night and Idont know why,but Ilooked out from our window and so beetwin two threes (tr�d p� svenska)one big round boll,and that was like a snowflake in white colour and the background was blue,and I looked in heaven and that was grey colour,I dont understand what it was,this happening in April 1996.I hope that I can come to Hessdalen and se it all,because I am a beliver,and have read many books about that people have seen.


Date: Sat Oct 18 11:40:26 MET 1997
Name: Oddbj�rg Findland Fossan ([email protected]) at nptlpc13.tromso.npolar.no

Subject:


Date: Thu Oct 16 12:05:01 MET 1997
Name: Hanne Kristin Haugen ([email protected]) at stud08.stud.aoa.hist.no

Subject: UFO

En hilsen til alle dere som tror...


Date: Wed Oct 15 22:41:50 MET 1997
Name: Frank Terje �str�m ([email protected]) at ti36a01-0014.dialup.online.no

Subject:

Jeg er en stor tilhenger av ufoer, teorier og paranormale saker. Jeg har f�lt med prosjekt Heesdalen p� TV. Digger bildene deres. St� p� "THE TROUHT IS OUT HERE"


Date: Sat Oct 4 17:35:14 MET 1997
Name: Thomas Jarn�s ([email protected]) at nord18.salgsnett.no

Subject: UFO

Helt topp. FOrtsett slik. Hilsen Thomas Jarn�s


Date: Fri Oct 3 17:56:59 MET 1997
Name: Kristian Helgesen ([email protected]) at t6o206p25.telia.com

Subject: �nsker svar snarest

Hei. Takk igjen for en fin side. Jeg og kompisen min har endelig bestemt oss for � dra til Hessdalen. vi har tenkt � ligge p� ei turisthytte, eller privat utleie. Vi har tenkt oss helga 17-18-19 oktober. Hvem kan vi treffe som har noe med project Hessdalen og gj�re?? Gleder meg til � komme dit. Hilsen Kristian. �NSKER SVAR SNAREST!!


Date: Wed Sep 24 09:32:15 METDST 1997
Name: Erling Strand ([email protected]) at eps.hiof.no

Subject: Svar paa sporsmaal

Litt info: Vanligvis gir jeg svar til alle sporsmaal som legges inn i gjesteboka, MEN da maa dere skrive navn og adresse. Hvis dere ikke vil gjore det i gjesteboka kan dere heller sende meg en mail.


Date: Tue Sep 23 17:16:15 METDST 1997
Name: Comander X ([email protected]) at ti29a39-0013.dialup.online.no

Subject: Comander X

Jeg skal til Hessdalen den f�rste uka i oktober og lurer p� hvor den beste utkiks plassen er? kan noen fortelle meg det?


Date: Fri Sep 19 16:00:39 METDST 1997
Name: Syklubben () at tonsberg2-16.ppp.sn.no

Subject: Bare p� pur faenskap!!!!

Hello En venlig hilsen fra oss i syklubben


Date: Fri Sep 19 16:00:17 METDST 1997
Name: Syklubben () at tonsberg2-16.ppp.sn.no

Subject: Bare p� pur faenskap!!!!

Hello En venlig hilsen fra oss i syklubben


Date: Fri Sep 19 15:58:31 METDST 1997
Name: Ernie () at tonsberg2-16.ppp.sn.no

Subject: Bare p� pur faenskap!!!!

Hello


Date: Fri Sep 19 15:55:01 METDST 1997
Name: Annonym ([email protected]) at tonsberg2-16.ppp.sn.no

Subject: Viktig!!!

Javel, her har vi nok et eksempel p� et sted stapp fult av IDIOTER som pr�ver � lage en hjemmeside. Jeg lurer p�, hvor mange rassh�l som m� til for � lage en hjemmeside med bare piss. Melodi:Ja vi elsker Nei, vi fant ikke p� no mer!!!


Date: Sun Sep 14 02:04:40 METDST 1997
Name: M�nica ([email protected]) at mma2-p1.telepac.pt

Subject: what about the people comments?

Well,I was wondering since there is a lot of sightings,what does the people that live there have to say about it,have many of them saw it? How did autorities respond to the fenomenon? It�s always denied,because "ufo�s don�t exist" !!!


Date: Thu Sep 11 16:15:43 METDST 1997
Name: Espen Berg Larsen/Sverre w. Nordb� @ () at ti13a95-0187.dialup.online.no

Subject:


Date: Fri Sep 5 19:32:59 METDST 1997
Name: Rafael G. Padr�n ([email protected]) at

Subject: Lights in the Sky

I wonder where can I surf on internet in order to catch pictures related to Hessdalen sighting. I also wonder: * How many people have seen these UFO's (lights) ? * Have they seen any other paranormal activity ? * If many people have seen how far different are their statements and remarks about ? * Can a UFO Aircraft Base be hidden and located there at ? * This facts have been filmed or repoted on T.V. ? I have never experienced a fact like this one, but I am very interested in this topic. so I appreciate whether you e-mail me back in order to reply me the greater quantity of questions. Thank you in advance. Regards.


Date: Wed Sep 3 18:00:25 METDST 1997
Name: Kristian Helgesen ([email protected]) at t3o206p39.telia.com

Subject: Takk for en fin hjemmeside

Jeg er en gutt p� 14 �r som synes dette er virkelig interessant. Jeg og en kamerat holder p� � planlegge � ta oss en tur for � se hva dere driver med. Kan noen sende meg E-mail hvor ofte det er folk der oppe og hvordan mea finner fram? Jeg ser fram til � komme p� bes�k. Hilsen Kristian


Date: Mon Aug 11 12:00:20 METDST 1997
Name: Arne-Johan og P�l-Andr� Rauan ([email protected]) at ti10a01-0006.dialup.online.no

Subject: Bes�k!

Var p� en liten visitt til Hessdalen fra den 6-10 aug. Vi hadde en flott tur med noen sm� observasjoner + et st�rre lys fenomen natt til s�ndag. Lyset hang over fjellene i s�r. Etter litt s� forsvant det. Et bl�tt lys "flashet" over himmelen. Etterp� dukket lyset opp igjen litt lengre nedenfor fjellene. Dette var veldig spennende og vi kommer garantert tilbake ved en senere anledning.


Date: Wed Aug 6 06:46:26 METDST 1997
Name: Allie ([email protected]) at 201-82-68.ipt.aol.com

Subject: Pictures

I was very much hoping to view the pictures that you had; however, they would not come up. It could be my browser or software, but I believe that there might be a problem with the web site. I will check back again to view them. Hopefully they will be available at another time.


Date: Sun Aug 3 10:13:30 METDST 1997
Name: B-gjengen () at ti18a95-0075.dialup.online.no

Subject:

Takk for en l�rerik side


Date: Thu Jul 24 03:36:45 METDST 1997
Name: Don Bell ([email protected]) at ppp000.hpnc.com

Subject:


Date: Tue Jul 22 18:13:39 METDST 1997
Name: JONE HUSA. 5133 FEDJE. (HAR IKKJE) at ti18a38-0001.dialup.online.no

Subject: ufo norge

takk for en fin hjemmeside dere har. dette med ufo og s�nt er veldig fasinerend. HELSING JONE HUSA. 5133 FEDJE.


Date: Sun Jul 20 17:04:25 METDST 1997
Name: bert owsley ([email protected]) at dyn109.gvi.net

Subject: ufo

http://home.gvi.net/~bowsley/


Date: Tue Jul 15 13:33:48 METDST 1997
Name: Keisch Paul ([email protected]) at webgate4.mot.com

Subject: Thermo-camera for long ditances (~15 Km)


Date: Fri Jul 11 11:56:08 METDST 1997
Name: Dr T.Moir ([email protected]) at solcom10.paisley.ac.uk

Subject: Muchalls UFOs

I dont know if you have heard of this case but during the 1970s and later, I and my sister observed a phenomena on a near daily basis in Northern Scotland which may be related to Hessdalen in some way. In my opinion our experiences relate to a definate form of intelligent life and not balls of plasma. However, you can see for yourself at my Web page: http://www.muchalls.demon.co.uk/muchalls.html I have always been interested in the Hessdalen cases and wish you good luck in the future.


Date: Sat Jul 5 18:22:44 METDST 1997
Name: Kurt Andersen ([email protected]) at ww-tn01.proxy.aol.com

Subject: Greetings from USA :-)

Det var hyggelig og se at alt det fantastiske arbeidet som ble lagt ned i Hessdalen er lagt til rette for alle og se. Jeg hadde en av mine beste tider i mitt liv der oppe i Hessdalen, og vil benytte dette til og takke alle som hjalp til med og gjore dette prosjektet til virkelighet. Jeg bor na i USA, og interessen for det UFOrklarlige er fremdeles til stede. Leif: are you still going strong. Bjorn: thanx, see you again some time. Erling: great work, keep it up. Kurt


Date: Fri Jun 27 09:14:54 METDST 1997
Name: Erling P Strand ([email protected]) at eps.hiof.no

Subject: Test+update

Old entries is moved to the backlog. - Pages is updated, please look at "latest news".


Date: Wed Jun 25 22:51:22 METDST 1997
Name: Deborah ([email protected]) at mil-3.dialup.northernnet.com

Subject: Hessdalen's Project

I am very glad you have English Pages! I wish I could read all your guestbook entries. How fascinating, I will be checking back for any updates. I live in northern Minnesota, and I am very familiar with Northern lights, and I read that the farther north you go, the brighter they are. Some people way up north swear they can hear something during a display. I wonder if some of the lights you have are some sort of natural phenomena waiting to be figured out? Thanks again for the English pages.


Date: Wed Jun 25 11:12:02 METDST 1997
Name: Gudmundur ([email protected]) at gg.hiof.no

Subject: Test

Dette er test av ny disk i Hp'enCopyright ©2000 Project Hessdalen. Webmaster : Erling Strand.
All comments or questions about this web shall be send to Webmaster
Last update 07 May 2002 15:48:52.

nor-flagg