Hessdalen - En liten artikkel i New Scientist 10 April 2010Hessdalen lights

FOR ALL the rugged beauty in the forests and mountains of the Hessdalen valley, Norway, it might be better to be here after dark - when you just might catch a glimpse of the area's mysterious light show.

For over a century, locals have reported seeing blinking and spiralling balls of light that appear from nowhere and hang, ghost-like, in the air. Prompted by a flurry of reports in the 1980s. Norwegian and Italian scientists set up an automated observatory to keep permanent watch on the valley.

Yet despite this and regular visits by research teams, it wasn't until September 2006 (comment: it was 2007) that they recorded a floating light that couldn't be explained away as a star, planet, aircraft or meteor. Experiments folowed to ascertain its chemical make-up, but the jury is still out. I want to visit Hessdalen and judge for myself.

Ben Crystall

Norsk oversettelse:
FOR ALL den ville skj�nnheten i skog og fjell i Hessdalen, Norge, kan det v�re bedre å v�re her etter mørkets frembrudd - når du bare kan få et glimt av områdets mystiske lysshow.

I over et århundre, har lokalbefolkningen rapportert se blinkende og spiralbevegende lyskuler som vises fra ingensteds og henger, spøkelsesaktig, i luften. Etter oppfordring fra forfjamsede rapporter i 1980. Norske og italienske forskere satt opp en automatisert observatorium for å holde fast vakt på dalen.

Men til tross for dette og regelmessige besøk av forskergrupper, det var ikke før i september 2006, (kommentar: det var 2007) at de spilte inn en flytende lys som ikke kan bortforklares som en stjerne, planet, fly eller meteor. Eksperimenter følges for å fastslå den kjemiske make-up, men juryen er fortsatt ute. Jeg ønsker å besøke Hessdalen og dømme selv.

eng-flagg