Project Hessdalen - Temperaturkurve fra 1.Februar til 11.Februar 1984

Det er en kurve som viser temperaturen på Berkåk og Røros, som begge er målepunkter for DNMI, og noen målinger fra Hessdalen.

Det er også markert når det ble gjort optiske registreringer av Hessdalsfenomenet. Alle registreringer med en gradering fra F5 og høyere er markert.

Forrige- Neste- temperaturkurve
Tilbake til rapporten


Hessdalen, Temperaturkurve 2 (stor utgave)
Copyright ©2000 Project Hessdalen. Webmaster : Erling Strand.
Alle kommentarer eller spørsmål om denne web skal sendes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:48:37.