Hessdalen - Et vidvinkelbilde fra liten høyde vest for Hessjøen og nord-øst for Morkavollhøgda, syd i Hessdalen


Hessdalen syd, utsikt mot nord

Fotograf Gunnar Misund står her på en høyde som er 968 meter over havet (moh), nord-øst for fjellet Morkavollhøgda, som er syd for innsjøen Øyungen. Høyden ligger altså mellom innsjøen Øyungen og Hessjøen. Det er et bilde som er satt isammen av mange bilder. Bildet dekker over 180°. Du kan se fjellet Røhovde på den andre siden av Øyungen. Røhovde er 1088 moh. Skarvan (975 moh) er den høyeste delen av et hødedrag mitt i Hessdalen. Mellom Skarvan og Røhovde kan du se Båttjønnhøgda, som er 1068 moh. Bak Skarvan finnes Fjellbekkhøgda og Finnsåhøgda. Mot nord-øst, like over ordet "Hessdalen", kan du se Rognefjell (til venstre) og Stordalshøgda (til høyre). Bildet ble tatt 11.August 2000 av Gunnar Misund.


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Webmaster : Erling Strand.
Alle kommentarer eller spørsmål om denne web skal sendes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:48:37.