Hessdalen - Kart over observasjonssteder

Dette kart viser hvor observatørene befant seg da en observasjon ble gjort i Project Hessdalens feltaksjon 1984.


Hessdalen, Kart over observasjonssteder
Copyright ©2000 Project Hessdalen. Webmaster : Erling Strand.
Alle kommentarer eller spørsmål om denne web skal sendes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:48:37.