Hessdalen - Bilde fra Finnsåhøgda


Hessdalen, utsikt mot øst, fra Finnsåhøgda

Utsikt mot fjellene øst i Hessdalen, fra Finnsåhøgda. Du kan se Rognefjell i bakgrunnen og Vårhuskjølen i forkant. Du kan også se hvor den automatiske målestasjonen er lokalisert. Lenger til høyre for Rognefjell, altså syd for Rognefjell, kan dere se nordre del av Stordalshøgda.


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Webmaster : Erling Strand.
Alle kommentarer eller spørsmål om denne web skal sendes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:48:37.